Çocuk eğitimi
Şartlı eğitim yardımı
Şartlı eğitim yardımı

            Çocuklar dünyaya bilgisiz ve deneyimsiz olarak gelirler. Onların zamanla kazanacağı davranışları aile ve yaşadıkları çevre belirler. Bu yüzden ailenin çocuk eğitimi ile ilgilenmesinin çocuk üzerindeki etkisi çok önemlidir. Çocuğun düzgün yetişmesi ve iyi bir eğitim alabilmesi için iyi bir aile ortamı sağlanmalıdır. Aile davranışları çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü çocuk eğitiminde çocuk anne ve babanın davranışlarını benimser ve anne ve babayı rol model alırlar.

Çocuk eğitimi ve aile tablosu
Çocuk eğitimi ve aile tablosu

 Çocuk Eğitimi ve Annenin Görevleri

            Annenin çocuğuna sevgi ve şefkat göstermesi en az doyurmak kadar önemlidir. Anneler çocuğundan uzun süre ayrılmamalıdır çünkü bu durum çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler. Günümüz şartlarında çalışan anne sayısı oldukça artmıştır. Bunun sonucunda çocuklar anne sevgisinden ve bakımından mahrum kalırlar. Annenin yerine başka bir kişinin çocuğa bakması, çocuğun gelişiminde olumsuz etkiler yaratır. Çünkü çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey anne sevgisidir.

            Çocuğa disiplin verirken dikkat edilmelidir. Çocuğa az da olsa özgürlük tanınmalıdır. Aşırı disiplin çocuğun gelişimini olumsuz etkiler. Her şey dengeli bir şeklide yapılmalıdır. Anne bazı durumlarda çocuğuna görev vermelidir. Anne çocuğun her istediğini yapar ve bütün ihtiyaçlarını karşılarsa çocuk ilerleyen yaşlarında sıkıntılar yaşar. Anne yeri geldiğinde çocukla arkadaş gibi olmalıdır. Onu dinlemeli derdini ve sıkıntısına çözüm bulmaya gayret etmelidir. En önemlisi anne çocuğunu iyi bir insan olarak yetiştirmelidir.

Babanın görevleri
Babanın görevleri arasında çocuk ders çalışırken ona yardım etme vardır.

 Babanın Görevleri

            İyi bir baba olmak kolay değildir. Bir insana babalık duygusu eşinin hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte gelir. Babanın davranışları çocuğun karakterinin şekillenmesinde etkilidir. O yüzden baba davranışlarında özenli olmalıdır. Çocuğu fazla kısıtlamamalı, ona gerektiği kadar özgürlük tanımalıdır. Böylece çocuk özgürlük kavramını daha iyi anlar. Baba çocuğuna karşı sevgi dolu olmalıdır ancak gerektiği zamanda sertliğini de göstermelidir. Fakat bu davranışların dengeli olması çok önemlidir. Baba çocuğun eğitiminde ve davranışlarında anneden bile daha önemli bir yere sahiptir.

Çocuklarımız eğitime muhtaçtırlar. Onları eğitelim.
Çocuklarımız eğitime muhtaçtırlar. Onları eğitelim.

            Baba çocuğuyla zaman geçirmeli ve onunla çeşitli aktiviteler yapmalıdır. Baba çocuğuyla arkadaş gibi olmalıdır. Çocuğun dertlerini dinlemeli ve çocuğun sorunlarına çözümler üretmelidir. İyi bir baba aşırı korumacı olmamalıdır. Babaları ile iyi ilişkiler içinde olan çocuklar, hayatlarında daha iyi, daha başarılı ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olurlar. Ancak bu şekilde davranılırsa çocuk eğitimi sağlanmış olur.